Класация по области за 20 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-4,47¢

-7,50¢

0,00¢

-11,967

2 =

Veneto

-3,73¢

-3,57¢

-0,63¢

-7,935

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,08¢

-2,07¢

-1,01¢

-6,152

4 =

Emilia-Romagna

-1,70¢

-1,59¢

-0,65¢

-3,949

5 =

Trentino-Alto Adige

-2,25¢

-1,30¢

0,97¢

-2,581

6 +1

Lombardia

-0,33¢

-0,03¢

-0,98¢

-1,335

7 +3

Sardegna

-1,00¢

-1,96¢

3,02¢

0,058

8 =

Campania

0,69¢

-0,49¢

-0,02¢

0,183

9 +2

Marche

-0,30¢

0,21¢

0,97¢

0,872

10 -1

Basilicata

0,82¢

0,33¢

-0,10¢

1,045

11 +1
Lazio
0,86¢
0,55¢
0,01¢
1,421
12 -6
Sicilia
-0,69¢
-1,65¢
4,09¢
1,748
13 +1
Puglia
0,86¢
1,29¢
-0,04¢
2,119
14 +2
Toscana
1,05¢
1,24¢
0,17¢
2,459
15 +2
Piemonte
2,23¢
1,48¢
-0,50¢
3,215
16 -3
Molise
1,53¢
2,05¢
-0,13¢
3,448
17 -2
Liguria
2,91¢
0,74¢
0,82¢
4,460
18 +1
Abruzzi
1,88¢
2,25¢
0,57¢
4,700
19 -1
Calabria
3,62¢
1,69¢
1,05¢
6,366
20 =
Umbria
1,95¢
3,80¢
1,85¢
7,603

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.