Класация по области за 21 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-4,97¢

-6,87¢

0,00¢

-11,833

2 =

Veneto

-3,88¢

-4,07¢

-0,69¢

-8,644

3 =

Emilia-Romagna

-1,62¢

-1,74¢

-0,89¢

-4,253

4 +1

Friuli-Venezia Giulia

-2,20¢

-0,17¢

-0,58¢

-2,947

5 -1

Sicilia

-2,25¢

-3,24¢

3,15¢

-2,343

6 =

Sardegna

-1,78¢

-2,41¢

2,21¢

-1,981

7 +2

Lombardia

-0,29¢

-0,12¢

-0,82¢

-1,231

8 -1

Trentino-Alto Adige

-1,75¢

-0,80¢

1,50¢

-1,045

9 +1

Basilicata

0,12¢

-0,18¢

-0,57¢

-0,632

10 -2

Campania

0,71¢

-0,97¢

-0,22¢

-0,470

11 +1
Molise
1,75¢
-0,48¢
0,04¢
1,312
12 -1
Lazio
1,38¢
0,68¢
-0,18¢
1,870
13 +1
Puglia
1,04¢
0,85¢
0,00¢
1,893
14 +4
Calabria
1,39¢
0,36¢
0,93¢
2,671
15 -2
Toscana
1,02¢
1,50¢
0,37¢
2,888
16 -1
Liguria
1,66¢
0,09¢
1,32¢
3,069
17 -1
Piemonte
2,11¢
1,35¢
-0,23¢
3,242
18 -1
Marche
-0,07¢
2,43¢
1,17¢
3,542
19 =
Abruzzi
1,76¢
1,45¢
0,42¢
3,628
20 =
Umbria
1,79¢
5,64¢
1,96¢
9,392

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.