Класация по области за 22 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-5,67¢

-5,00¢

0,00¢

-10,667

2 =

Veneto

-3,35¢

-3,07¢

-0,72¢

-7,141

3 +1

Friuli-Venezia Giulia

-2,87¢

-0,49¢

-0,87¢

-4,234

4 -1

Emilia-Romagna

-1,33¢

-1,21¢

-0,91¢

-3,455

5 +3

Trentino-Alto Adige

-2,62¢

-1,66¢

1,28¢

-3,000

6 -1

Sicilia

-2,22¢

-1,96¢

2,96¢

-1,220

7 -1

Sardegna

-1,54¢

-2,06¢

2,43¢

-1,168

8 +3

Molise

0,88¢

-0,77¢

0,12¢

0,233

9 -2

Lombardia

0,49¢

0,78¢

-0,90¢

0,369

10 =

Campania

1,02¢

-0,18¢

0,01¢

0,849

11 -2
Basilicata
0,75¢
0,68¢
-0,33¢
1,109
12 =
Lazio
0,98¢
0,68¢
-0,25¢
1,409
13 =
Puglia
1,09¢
1,15¢
-0,02¢
2,221
14 +1
Toscana
1,02¢
1,27¢
0,34¢
2,627
15 +1
Liguria
1,49¢
0,35¢
1,11¢
2,953
16 +1
Piemonte
2,31¢
2,22¢
-0,24¢
4,298
17 +2
Abruzzi
1,81¢
2,15¢
0,40¢
4,361
18 =
Marche
0,69¢
3,06¢
1,12¢
4,869
19 -5
Calabria
2,93¢
1,98¢
1,28¢
6,189
20 =
Umbria
1,98¢
5,44¢
1,45¢
8,874

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.