Класация по области за 23 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-5,80¢

-7,83¢

0,00¢

-13,633

2 =

Veneto

-4,22¢

-4,15¢

-0,74¢

-9,106

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,24¢

-0,75¢

-0,88¢

-4,862

4 =

Emilia-Romagna

-1,71¢

-1,70¢

-0,94¢

-4,351

5 +1

Sicilia

-3,33¢

-3,80¢

3,01¢

-4,118

6 -1

Trentino-Alto Adige

-2,93¢

-1,90¢

1,59¢

-3,242

7 =

Sardegna

-2,02¢

-3,06¢

2,23¢

-2,853

8 +3

Basilicata

-0,71¢

-1,10¢

-0,75¢

-2,554

9 +1

Campania

0,35¢

-1,12¢

0,13¢

-0,638

10 -1

Lombardia

0,09¢

0,25¢

-0,88¢

-0,545

11 +1
Lazio
0,85¢
-0,09¢
-0,24¢
0,519
12 +1
Puglia
0,62¢
0,84¢
-0,00¢
1,454
13 -5
Molise
1,80¢
-0,06¢
0,14¢
1,884
14 +1
Liguria
0,82¢
0,27¢
1,08¢
2,167
15 -1
Toscana
0,64¢
1,23¢
0,37¢
2,239
16 +2
Marche
-0,57¢
1,78¢
1,17¢
2,384
17 +2
Calabria
1,76¢
0,86¢
0,94¢
3,555
18 -2
Piemonte
2,11¢
1,75¢
-0,25¢
3,611
19 -2
Abruzzi
1,75¢
2,08¢
0,42¢
4,262
20 =
Umbria
1,89¢
4,45¢
1,50¢
7,840

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.