Класация по области за 24 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-5,40¢

-7,43¢

0,00¢

-12,833

2 =

Veneto

-3,75¢

-4,00¢

-0,67¢

-8,428

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,10¢

-1,47¢

-0,88¢

-5,455

4 =

Emilia-Romagna

-1,68¢

-1,78¢

-0,94¢

-4,394

5 +1

Trentino-Alto Adige

-2,32¢

-1,81¢

1,28¢

-2,853

6 +4

Lombardia

-0,28¢

-0,28¢

-0,88¢

-1,439

7 =

Sardegna

-1,34¢

-1,61¢

2,34¢

-0,610

8 -3

Sicilia

-1,47¢

-1,44¢

3,05¢

0,135

9 =

Campania

0,89¢

-0,79¢

0,07¢

0,164

10 -2

Basilicata

0,74¢

0,67¢

-0,43¢

0,981

11 =
Lazio
1,24¢
0,49¢
-0,19¢
1,531
12 =
Puglia
0,96¢
0,91¢
0,01¢
1,880
13 +2
Toscana
0,99¢
1,33¢
0,39¢
2,707
14 +4
Piemonte
2,01¢
1,16¢
-0,22¢
2,949
15 +1
Marche
-0,13¢
2,05¢
1,15¢
3,069
16 +3
Abruzzi
1,26¢
1,57¢
0,44¢
3,270
17 -3
Liguria
1,97¢
0,45¢
1,12¢
3,540
18 -5
Molise
2,15¢
1,95¢
0,18¢
4,280
19 -2
Calabria
3,50¢
2,72¢
1,34¢
7,567
20 =
Umbria
1,87¢
4,85¢
2,04¢
8,765

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.