Класация по области за 25 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-5,10¢

-6,47¢

0,00¢

-11,567

2 =

Veneto

-3,71¢

-3,78¢

-0,71¢

-8,193

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,98¢

-0,04¢

-0,93¢

-3,953

4 =

Emilia-Romagna

-1,37¢

-1,49¢

-0,91¢

-3,767

5 +2

Sardegna

-2,06¢

-2,47¢

2,81¢

-1,726

6 -1

Trentino-Alto Adige

-1,91¢

-0,56¢

1,21¢

-1,257

7 +3

Basilicata

-0,03¢

-0,13¢

-0,61¢

-0,778

8 -2

Lombardia

-0,01¢

0,24¢

-0,89¢

-0,658

9 -1

Sicilia

-1,78¢

-1,67¢

2,99¢

-0,461

10 -1

Campania

0,76¢

-0,91¢

0,07¢

-0,079

11 =
Lazio
1,05¢
-0,01¢
-0,26¢
0,777
12 =
Puglia
0,94¢
0,83¢
-0,01¢
1,762
13 +5
Molise
1,69¢
0,02¢
0,08¢
1,789
14 +3
Liguria
1,34¢
-0,38¢
1,11¢
2,070
15 -2
Toscana
0,96¢
1,16¢
0,40¢
2,521
16 -2
Piemonte
1,96¢
1,28¢
-0,33¢
2,908
17 -1
Abruzzi
1,48¢
1,41¢
0,42¢
3,309
18 -3
Marche
0,14¢
2,32¢
1,16¢
3,627
19 =
Calabria
2,85¢
1,88¢
0,96¢
5,691
20 =
Umbria
1,27¢
4,70¢
1,49¢
7,450

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.