Класация по области за 25 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-4,32¢

-4,25¢

-0,44¢

-9,014

2 =

Valle d'Aosta

-2,77¢

-5,03¢

0,00¢

-7,800

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,14¢

-1,08¢

-1,36¢

-5,585

4 =

Emilia-Romagna

-1,78¢

-2,30¢

-0,97¢

-5,052

5 =

Lombardia

-0,34¢

0,10¢

-0,95¢

-1,186

6 +4

Toscana

-0,31¢

0,37¢

0,33¢

0,384

7 =

Trentino-Alto Adige

-0,88¢

0,05¢

1,49¢

0,655

8 +1

Lazio

0,92¢

0,22¢

-0,06¢

1,086

9 -3

Sardegna

-0,47¢

-1,27¢

2,88¢

1,142

10 +1

Campania

1,40¢

-0,18¢

0,40¢

1,620

11 +3
Piemonte
1,83¢
0,83¢
-0,26¢
2,393
12 -4
Sicilia
-0,28¢
0,07¢
3,07¢
2,865
13 =
Puglia
1,28¢
1,79¢
-0,02¢
3,055
14 -2
Basilicata
2,23¢
2,18¢
-0,12¢
4,280
15 +2
Molise
2,03¢
2,39¢
0,02¢
4,436
16 =
Marche
0,81¢
2,35¢
1,28¢
4,438
17 -2
Liguria
2,11¢
1,00¢
1,36¢
4,474
18 =
Abruzzi
1,06¢
3,29¢
0,99¢
5,340
19 =
Calabria
4,54¢
3,28¢
1,15¢
8,971
20 =
Umbria
3,16¢
5,69¢
1,85¢
10,702

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.