Класация по области за 6 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-4,38¢

-5,03¢

0,00¢

-9,417

2 =

Veneto

-3,90¢

-3,68¢

-0,46¢

-8,044

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,61¢

-0,18¢

-1,71¢

-4,498

4 =

Emilia-Romagna

-0,85¢

-0,99¢

-1,00¢

-2,837

5 =

Trentino-Alto Adige

-1,92¢

-2,88¢

2,40¢

-2,400

6 =

Lombardia

-0,49¢

-0,10¢

-1,14¢

-1,725

7 =

Campania

0,75¢

-1,57¢

-0,14¢

-0,953

8 +1

Sardegna

-1,67¢

-1,59¢

4,07¢

0,800

9 -1

Basilicata

1,02¢

-0,03¢

0,22¢

1,209

10 +1

Sicilia

-0,58¢

-1,13¢

3,10¢

1,393

11 -1
Lazio
1,05¢
0,51¢
-0,03¢
1,537
12 +1
Toscana
0,86¢
1,23¢
0,49¢
2,571
13 +2
Puglia
1,35¢
0,96¢
0,27¢
2,574
14 +4
Molise
0,49¢
1,52¢
1,22¢
3,226
15 -3
Piemonte
2,14¢
1,58¢
-0,49¢
3,236
16 +1
Liguria
2,47¢
0,41¢
1,46¢
4,334
17 -3
Marche
0,59¢
3,58¢
0,90¢
5,068
18 -2
Abruzzi
1,89¢
3,09¢
0,65¢
5,625
19 =
Calabria
3,87¢
1,50¢
1,83¢
7,200
20 =
Umbria
3,84¢
5,71¢
2,78¢
12,329

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.