Класация по области за 8 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-4,52¢

-5,38¢

0,00¢

-9,900

2 =

Veneto

-3,96¢

-4,00¢

-0,49¢

-8,447

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,01¢

-1,00¢

-1,82¢

-5,833

4 =

Emilia-Romagna

-1,41¢

-1,62¢

-1,09¢

-4,118

5 +3

Lombardia

-1,30¢

-0,87¢

-1,21¢

-3,374

6 -1

Trentino-Alto Adige

-2,36¢

-2,64¢

2,28¢

-2,723

7 =

Sardegna

-2,27¢

-2,64¢

4,11¢

-0,803

8 +2

Campania

0,47¢

-0,96¢

-0,09¢

-0,580

9 =

Sicilia

-1,09¢

-2,11¢

3,06¢

-0,139

10 -4

Basilicata

0,18¢

0,01¢

0,07¢

0,265

11 =
Lazio
0,66¢
-0,08¢
-0,14¢
0,437
12 +7
Abruzzi
0,47¢
1,24¢
0,50¢
2,200
13 +4
Piemonte
1,68¢
1,05¢
-0,43¢
2,302
14 -1
Puglia
1,13¢
1,09¢
0,11¢
2,324
15 =
Marche
0,28¢
1,49¢
0,86¢
2,631
16 -4
Molise
1,56¢
0,46¢
0,92¢
2,942
17 -1
Toscana
0,96¢
1,73¢
0,40¢
3,090
18 -4
Liguria
2,46¢
0,50¢
1,35¢
4,316
19 -1
Calabria
2,04¢
0,62¢
1,73¢
4,385
20 =
Umbria
3,52¢
4,86¢
2,68¢
11,060

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.