Класация по области за 10 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-4,22¢

-4,47¢

0,00¢

-8,683

2 =

Veneto

-3,85¢

-4,26¢

-0,38¢

-8,489

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-3,37¢

-1,27¢

-1,72¢

-6,364

4 +1

Emilia-Romagna

-1,34¢

-1,18¢

-1,01¢

-3,527

5 +3

Lombardia

-0,93¢

-0,42¢

-1,06¢

-2,410

6 +1

Trentino-Alto Adige

-2,14¢

-2,47¢

2,34¢

-2,270

7 -3

Basilicata

-1,18¢

-1,08¢

0,48¢

-1,775

8 -2

Sardegna

-2,04¢

-2,35¢

3,88¢

-0,509

9 +1

Campania

0,48¢

-0,79¢

-0,02¢

-0,321

10 +1

Lazio

0,99¢

0,14¢

-0,01¢

1,112

11 +3
Piemonte
2,00¢
1,29¢
-0,25¢
3,046
12 +4
Marche
0,35¢
2,12¢
1,06¢
3,528
13 +2
Puglia
1,67¢
1,82¢
0,17¢
3,665
14 -5
Sicilia
0,50¢
0,12¢
3,13¢
3,752
15 +4
Abruzzi
1,23¢
1,95¢
0,62¢
3,789
16 -4
Calabria
1,76¢
0,28¢
1,76¢
3,799
17 +1
Toscana
1,31¢
2,11¢
0,53¢
3,951
18 -1
Liguria
2,39¢
0,08¢
1,79¢
4,254
19 -6
Molise
1,96¢
2,01¢
1,05¢
5,016
20 =
Umbria
3,57¢
5,02¢
2,68¢
11,268

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.