Класация по области за 29 юли 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-8,83¢

-5,80¢

0,00¢

-14,633

2 =

Veneto

-3,63¢

-3,80¢

-0,83¢

-8,259

3 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,89¢

-0,74¢

-1,78¢

-5,407

4 +4

Sardegna

-2,84¢

-2,38¢

1,39¢

-3,830

5 +1

Campania

-0,88¢

-1,56¢

-0,49¢

-2,925

6 -1

Trentino-Alto Adige

-1,67¢

-1,64¢

0,80¢

-2,513

7 =

Emilia-Romagna

-0,85¢

-1,01¢

-0,47¢

-2,335

8 +2

Basilicata

0,46¢

-1,01¢

-0,52¢

-1,071

9 +2

Molise

0,90¢

-0,61¢

-0,56¢

-0,269

10 -6

Sicilia

-0,84¢

-1,45¢

2,06¢

-0,220

11 -2
Lombardia
0,23¢
0,49¢
-0,92¢
-0,194
12 =
Lazio
-0,11¢
0,30¢
0,01¢
0,191
13 +1
Piemonte
1,53¢
0,70¢
0,20¢
2,430
14 +2
Abruzzi
0,76¢
1,13¢
0,89¢
2,787
15 =
Puglia
1,89¢
1,12¢
0,16¢
3,173
16 -3
Toscana
1,49¢
1,66¢
0,06¢
3,211
17 +1
Marche
0,44¢
1,33¢
1,51¢
3,282
18 -1
Calabria
0,96¢
2,36¢
0,54¢
3,851
19 =
Liguria
0,94¢
1,69¢
1,94¢
4,583
20 =
Umbria
2,27¢
4,21¢
2,12¢
8,594

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.