Класация по области за 14 януари 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-5,93¢

-7,00¢

0,00¢

-12,933

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,98¢

-1,73¢

-0,75¢

-5,461

3 =

Veneto

-1,79¢

-2,01¢

-0,77¢

-4,575

4 +8

Sicilia

-2,29¢

-3,25¢

2,71¢

-2,830

5 =

Campania

-1,00¢

-1,90¢

0,18¢

-2,718

6 -2

Emilia-Romagna

-0,63¢

-0,92¢

-0,86¢

-2,407

7 =

Sardegna

-0,86¢

-1,64¢

1,21¢

-1,297

8 +7

Calabria

-0,99¢

0,15¢

0,33¢

-0,514

9 -3

Trentino-Alto Adige

-0,11¢

-0,20¢

-0,08¢

-0,393

10 +3

Molise

0,51¢

-1,61¢

0,85¢

-0,253

11 -2
Lazio
0,19¢
0,30¢
-0,51¢
-0,021
12 -2
Abruzzi
-0,31¢
-0,42¢
0,85¢
0,125
13 +4
Basilicata
1,26¢
0,64¢
0,08¢
1,972
14 +4
Umbria
0,38¢
1,39¢
0,24¢
2,014
15 -7
Lombardia
1,28¢
1,45¢
-0,70¢
2,026
16 -2
Toscana
0,69¢
1,26¢
0,08¢
2,033
17 -6
Marche
1,11¢
0,39¢
1,23¢
2,725
18 -2
Piemonte
1,23¢
1,65¢
0,14¢
3,023
19 =
Puglia
2,14¢
0,82¢
0,15¢
3,108
20 =
Liguria
2,12¢
1,51¢
1,54¢
5,169

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.