Класация по области за 15 януари 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-7,20¢

-5,20¢

0,00¢

-12,400

2 +1

Veneto

-2,63¢

-3,28¢

-0,71¢

-6,622

3 -1

Friuli-Venezia Giulia

-3,18¢

-1,91¢

-0,81¢

-5,896

4 +2

Emilia-Romagna

-1,13¢

-1,08¢

-0,83¢

-3,048

5 -1

Sicilia

-1,86¢

-3,10¢

2,72¢

-2,243

6 -1

Campania

-0,65¢

-1,42¢

0,23¢

-1,840

7 =

Sardegna

-1,33¢

-1,13¢

1,25¢

-1,210

8 +3

Lazio

-0,23¢

-0,22¢

-0,31¢

-0,760

9 +1

Molise

-0,38¢

-1,23¢

0,93¢

-0,683

10 +5

Lombardia

0,37¢

-0,11¢

-0,64¢

-0,385

11 -3
Calabria
-1,24¢
0,21¢
0,66¢
-0,368
12 -3
Trentino-Alto Adige
-0,29¢
-0,04¢
-0,03¢
-0,365
13 -1
Abruzzi
-0,41¢
0,03¢
1,04¢
0,658
14 +3
Marche
0,46¢
-0,05¢
1,34¢
1,753
15 -1
Umbria
0,36¢
1,58¢
0,30¢
2,242
16 +2
Piemonte
0,95¢
1,38¢
0,21¢
2,535
17 -1
Toscana
1,09¢
1,76¢
0,16¢
3,001
18 -5
Basilicata
2,11¢
1,35¢
0,06¢
3,514
19 =
Puglia
2,24¢
1,11¢
0,23¢
3,570
20 =
Liguria
2,37¢
2,05¢
1,66¢
6,081

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.