Класация по области за 23 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Marche

-5,70¢

-7,50¢

0,00¢

-13,200

2 +2

Molise

-8,20¢

-2,95¢

0,00¢

-11,150

3 =

Veneto

-5,06¢

-4,05¢

-1,25¢

-10,359

4 +1

Campania

-1,88¢

-2,15¢

-2,36¢

-6,388

5 -4

Liguria

-1,77¢

-2,73¢

0,00¢

-4,500

6 +2

Piemonte

-0,46¢

-0,80¢

0,64¢

-0,618

7 +3

Valle d'Aosta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 +1

Lombardia

0,06¢

0,53¢

-0,37¢

0,219

9 -2

Lazio

0,08¢

0,18¢

0,92¢

1,184

10 +2

Sardegna

0,11¢

-0,14¢

1,56¢

1,524

11 +2
Calabria
0,73¢
0,53¢
0,92¢
2,174
12 +2
Puglia
1,77¢
1,73¢
-0,55¢
2,950
13 -7
Friuli-Venezia Giulia
-2,20¢
3,97¢
1,20¢
2,971
14 -3
Basilicata
2,65¢
1,52¢
0,03¢
4,192
15 =
Trentino-Alto Adige
-1,74¢
0,61¢
5,50¢
4,374
16 =
Toscana
2,56¢
2,39¢
1,33¢
6,276
17 +2
Abruzzi
2,58¢
2,87¢
1,40¢
6,850
18 +2
Sicilia
2,21¢
0,71¢
6,45¢
9,363
19 -1
Umbria
1,03¢
5,68¢
2,80¢
9,517
20 -3
Emilia-Romagna
7,64¢
7,56¢
1,20¢
16,400

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.