Класация по области за 24 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Veneto

-3,41¢

-2,68¢

-0,89¢

-6,988

2 =

Friuli-Venezia Giulia

-2,56¢

-1,34¢

-1,35¢

-5,255

3 =

Emilia-Romagna

-0,60¢

-1,00¢

-0,70¢

-2,309

4 +3

Campania

0,90¢

-1,88¢

-0,17¢

-1,148

5 -1

Trentino-Alto Adige

-2,17¢

-0,39¢

1,54¢

-1,024

6 =

Lombardia

-0,51¢

0,48¢

-0,89¢

-0,919

7 +4

Basilicata

0,82¢

-1,71¢

0,09¢

-0,798

8 -3

Marche

-0,16¢

-0,92¢

1,44¢

0,356

9 +4

Sardegna

-1,37¢

-1,43¢

3,49¢

0,685

10 +2

Lazio

0,90¢

-0,10¢

0,17¢

0,973

11 +3
Sicilia
-0,28¢
-1,34¢
3,27¢
1,658
12 -3
Molise
1,03¢
1,12¢
-0,48¢
1,671
13 -3
Toscana
0,52¢
0,77¢
0,54¢
1,832
14 -6
Valle d'Aosta
-1,53¢
-0,90¢
4,65¢
2,223
15 =
Calabria
3,09¢
-1,03¢
0,70¢
2,757
16 +2
Abruzzi
1,65¢
2,01¢
1,45¢
5,114
17 +2
Liguria
2,96¢
1,38¢
0,97¢
5,303
18 -2
Piemonte
3,20¢
2,39¢
-0,16¢
5,436
19 -2
Puglia
1,94¢
3,13¢
0,49¢
5,562
20 =
Umbria
1,88¢
2,76¢
2,67¢
7,316

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.