Класация по области за 18 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Италия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valle d'Aosta

-6,13¢

-8,37¢

0,00¢

-14,500

2 =

Veneto

-4,17¢

-4,09¢

-0,66¢

-8,923

3 =

Emilia-Romagna

-1,67¢

-1,96¢

-0,88¢

-4,504

4 +5

Sardegna

-2,30¢

-3,57¢

2,18¢

-3,688

5 +3

Sicilia

-2,66¢

-3,61¢

3,14¢

-3,128

6 -2

Friuli-Venezia Giulia

-2,73¢

0,30¢

-0,68¢

-3,109

7 -2

Trentino-Alto Adige

-2,25¢

-2,28¢

1,53¢

-2,994

8 -2

Campania

0,23¢

-1,80¢

-0,09¢

-1,658

9 -2

Lombardia

-0,31¢

0,24¢

-0,81¢

-0,880

10 +3

Basilicata

1,01¢

0,02¢

-0,39¢

0,642

11 =
Lazio
1,33¢
0,05¢
-0,13¢
1,257
12 +2
Liguria
1,08¢
-0,74¢
1,32¢
1,655
13 -1
Puglia
0,89¢
1,02¢
0,06¢
1,971
14 -4
Toscana
0,78¢
0,93¢
0,39¢
2,101
15 +3
Molise
2,40¢
0,04¢
0,06¢
2,501
16 +1
Marche
-0,03¢
2,28¢
1,19¢
3,446
17 -1
Piemonte
2,25¢
1,62¢
-0,09¢
3,778
18 -3
Abruzzi
1,16¢
2,22¢
0,42¢
3,808
19 =
Calabria
2,44¢
1,23¢
0,95¢
4,619
20 =
Umbria
2,40¢
6,31¢
1,50¢
10,210

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.